HR & LÖN

Med erfarenhet, engagemang och beprövade urvalsprocesser kan vi effektivt hitta rätt kompetens till din organisation.

Behöver du hyra eller rekrytera personal inom HR & Lön?

På Andara är vi specialister inom konsultuthyrning, bemanning och rekryteringstjänster

Personalfrågor är en viktig strategisk resursfråga. Oavsett om det handlar om utveckling eller löneadministration. Med erfarenhet, engagemang och beprövade urvalsprocesser kan vi effektivt hitta rätt kompetens till din organisation. Vi är specialister på specialister inom HR & Lön.

HR är en viktig funktion för att stötta chefer och medarbetare och hjälpa ditt företag att växa. Tillsammans med chef och ledning ser medarbetarna på HR till att dina nyckelpersoner är nöjda och produktiva och att dina medarbetare få det stöd de behöver för att nå målen ni satt upp.

När vi hjälper dig som kund med bemanning eller rekrytering inom HR ser vi alltid till att hitta just den kompetens ni behöver och att personen även matchar ert företagskultur och era mål. Våra rekryterare är experter på att attrahera kandidater vars talang och engagemang reflekterar och möter ditt företags behov.


PERSONAL- OCH KONSULTUTHYRNING HR OCH LÖN

Hyr HR-chefer, projektledare inom HR-området, lönespecialister, lönehandläggare, löneadministratörer, löneassistenter och HR-experter m fl från oss.

Oavsett vilken HR-kompetens du behöver så kan du tryggt vända dig till oss. Vi har mer än 40 års erfarenhet av att hitta rätt HR-medarbetare till våra kunder. Kort och gott: vi hjälper våra kunder med skickliga HR-medarbetare att hyra. Långt eller kort uppdrag? Snabba puckar eller mer långsiktigt? Inga problem – vi har alla de kompetenser som du behöver! Eftersom vi har mer än 40 års erfarenhet av att hyra ut och rekrytera inom HR området kan du tryggt anlita oss.

ANDARAS HR REKRYTERING

HR rekrytering – kvalitetssäkert och med starka garantier

Rekrytering bygger på erfarenhet, metodik, kunskap och en förmåga att sätta sig in i den miljö där den blivande anställde skall arbeta och vi ser till att alla sökande kandidater får en bra upplevelse av kundföretaget och av hela rekryteringsprocessen.
​Varje nyanställning är en viktig investering som måste säkra rätt person på rätt befattning. Rekryteringsprocessen innebär också stora möjligheter att sprida kännedom om företaget och en lyckad rekrytering innebär inte bara en ny medarbetare. Den innebär också att du får in den kompetens, de erfarenheter och de idéer som hjälper ditt företag att utvecklas. Anlita du oss kan du lita på att du får uppleva HR rekrytering när den är som bäst!

Här kan du se ett urval av de tjänster vi arbetar med inom HR och Lön:

 • Rekryteringskonsult
 • HR-generalist
 • HR-administratör
 • HR Business Partner
 • HR-specialist
 • Compensation & Benefits
 • Arbetsmiljöspecialist

 • Arbetsrättsspecialist
 • HR-chef
 • Karriärcoach
 • Arbetsmiljöspecialist
 • Arbetsrättsspecialist
 • Lönehandläggare

 • Lönespecialist
 • Löneadministratör
 • Löneassistenter
 • Projektledare - lönesystem
 • Projektledare - HR system
 • Lönechef

Behöver du hyra eller rekrytera personal inom HR & Lön?

På Andara är vi specialister inom konsultuthyrning, bemanning och rekryteringstjänster

När vi hjälper dig som kund med bemanning eller rekrytering inom HR ser vi alltid till att hitta just den kompetens ni behöver och att personen även matchar ert företagskultur och era mål.